Διοικητικό Συμβούλιο

 • Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 
  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  Πολιτικός Μηχανικός
   
 • Ιωάννης Μωραΐτης 
  Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Πολιτικός Μηχανικός
   
 • Γεράσιμος Γεωργούλης 
  Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Οικονομολόγος
   
 • Θεόδωρος Ξενίδης 
  Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός
   
 • Χρήστος Παναγιωτόπουλος
  Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  Πολιτικός Μηχανικός
   
 • Θεόδωρος Πανταλάκης
  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Οικονομολόγος
   
 • Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης 
  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Επίτιμος Δικηγόρος