Διοίκηση

Χρήστος ΠαναγιωτόπουλοςΠρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό χώρο και το χώρο του Real Estate στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 1988 μέχρι σήμερα. Είναι ιδρυτικό μέλος και βασικός μέτοχος κατασκευαστικών εταιρειών και εταιρειών real estate στην Ελλάδα στις οποίες κατέχει θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (NYMPHEA HELLAS Α.Ε., ATHOS ASSET MANAGEMENT, P&C Development S.A. κ.α.) Από το 2004 είναι μέτοχος με σημαντικό ποσοστό της Εταιρείας REDS Α.Ε. Αποτελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2014 ενώ από τον Ιούνιο του 2018 ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (1988)


Ιωάννης Μωραΐτης, Διευθύνων Σύμβουλος -  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων κτηριακών έργων καθώς και σε έργα τεχνικής υποδομής. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 1994. Το 1998, έγινε Υπεύθυνος Ομάδας Οικοδομικών Έργων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., τον Σεπτέμβριο του 2004 ανέλαβε τη διεύθυνση και αναδιοργάνωση της Εταιρίας και στην Γ.Σ. του Ιούνιου του 2005 ανέλαβε καθήκοντα στη REDS Α.Ε., ως Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Μωραΐτης είναι Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, (1991), ΜSc, GGIS (Γεωγραφικά και Γεωδαιτικά Συστήματα Πληροφοριών) University College London (1993), MBA Executive Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (2006).


Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Είναι βασικός μέτοχος (εκ των ιδρυτών) και από το 2006 Πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.) και ενεργό μέλος της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα από το 1976. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. την περίοδο 1998-2005 και Γενικός Διευθυντής την περίοδο 1979-2002. Επίσης, είναι Μέλος του Δ.Σ. της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. από το 2002, Πρόεδρος της ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., Αντιπρόεδρος της ELPEDISON POWER Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της REDS Α.Ε. (εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ που δραστηριοποιούνται στον τομέα κατασκευής, αιολικών πάρκων, θερμοηλεκτρικών σταθμών και real estate αντίστοιχα). Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) από το 2005, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου την περίοδο 2008-2010 και Αντιπρόεδρος από το Μάιο του 2010. Επίσης, είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από τη σύστασή του (2008). Ο κ. Καλλιτσάντσης είναι Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1976).


Γεράσιμος Γεωργούλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το έτος 1984. Έχει διατελέσει υπεύθυνος λογιστικής παρακολούθησης θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και από το Μάρτιο του 2009 έχει αναλάβει καθήκοντα Υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών στη REDS. Διαθέτει μακρόχρονη πείρα σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο κ.Γεωργούλης είναι Οικονομολόγος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) (1991)


Θεόδωρος Ξενίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 1989 και στη REDS από το 2000. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση μεγάλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Ομίλου ή πελατών αυτού, όπως στην Αξιοποίηση και Ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Ειδικών Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Βιομηχανιών, Αποθηκών, Γραφείων, Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων και Δικτύων Ανάπτυξης καθώς και στην τεχνικοοικονομική αξιολόγηση και διαδικασίες Δημόσιων Διαγωνισμών. Μετέχει σε Επιστημονικές Επιτροπές του ΤΕΕ και του ΠΣΔΑΤΜ. Μέλος ΕΛΙΕ.

Ο κ.Ξενίδης είναι Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (1987), ΜSc, Real Estate Appraisal (2005)


Αλέξης Κομνηνός, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο Αλέξης Κομνηνός έχει εργαστεί στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο απ' το 1994. Έχει διατελέσει στέλεχος της Merrill Lynch International Private Banking Division (1994-1998) και Διευθυντής private banking του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας μέχρι το 2002, οπότε ανέλαβε τη θέση του Group Director of Wealth Management & Private Banking της Marfin Egnatia Bank, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Ιούλιο του 2008.

Από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011 ήταν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ και Πρόεδρος κλινικών και εμπορικών εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι και το Μάιο του 2012 ήταν εκτελεστικό στέλεχος του Marfin Investment Group.

Ο Αλέξης Κομνηνός κατέχει Β.Α. στα οικονομικά από το Brown University, M.Sc από το New York University των Η.Π.Α, καθώς και MBA από το Institute for Management Development (I.M.D.) της Ελβετίας.


Θεόδωρος Πανταλάκης, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Προηγούμενη απασχόληση – δεσμεύσεις: Από το 1980 έως το 1991 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων & Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ), ενώ την περίοδο 1983-1985 ήταν Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κωστή Βαΐτσου και την περίοδο 1985-1988 ήταν Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Θεόδωρου Καρατζά. Από το 1991 έως το 1996 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο Interamerican. Από το Μάρτιο του 1996 έως τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ συγχρόνως ήταν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιριών της Εθνικής Τράπεζας. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος του Κεντρικού Αποθετηρίου, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ.ά. Τον Μάιο του 2004 ανέλαβε Αντιπρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, και από τον Ιανουάριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2009 ήταν Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Συγχρόνως ήταν Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Από τον Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Ιούλιο του 2012 διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ – Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ). Κατά την ίδια περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του ΔΣ και του Προεδρείου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank.