Διοίκηση

Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &  Διευθύνων Σύμβουλος  (μέλος εκτελεστικό) 

Έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων κτηριακών έργων καθώς και σε έργα τεχνικής υποδομής. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 1994. Το 1998, έγινε Υπεύθυνος Ομάδας Οικοδομικών Έργων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., τον Σεπτέμβριο του 2004 ανέλαβε τη διεύθυνση και αναδιοργάνωση της Εταιρίας και στην Γ.Σ. του Ιούνιου του 2005 ανέλαβε καθήκοντα στη REDS Α.Ε., ως Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Μωραΐτης είναι Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, (1991), ΜSc, GGIS (Γεωγραφικά και Γεωδαιτικά Συστήματα Πληροφοριών) University College London (1993), MBA Executive Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (2006).


Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος μη εκτελεστικό)

Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το έτος 1984. Έχει διατελέσει υπεύθυνος λογιστικής παρακολούθησης θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και από το Μάρτιο του 2009 έχει αναλάβει καθήκοντα Υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών στη REDS. Διαθέτει μακρόχρονη πείρα σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο κ.Γεωργούλης είναι Οικονομολόγος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) (1991)


Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη, Σύμβουλος  (μέλος μη εκτελεστικό) 

Δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό χώρο και το χώρο του Real Estate στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 1988 μέχρι σήμερα. Είναι ιδρυτικό μέλος και βασικός μέτοχος κατασκευαστικών εταιρειών και εταιρειών real estate στην Ελλάδα στις οποίες κατέχει θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (NYMPHEA HELLAS Α.Ε., ATHOS ASSET MANAGEMENT, P&C Development S.A. κ.α.) Από το 2004 είναι μέτοχος με σημαντικό ποσοστό της Εταιρείας REDS Α.Ε. Αποτελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2014 ενώ από τον Ιούνιο του 2018 ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (1988)


Αντώνης Χατζηιωάννου του Ευτυχίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό) 

O Αντώνης Χατζηιωάννου είναι Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, του μεγαλύτερου ομίλου κατασκευών και έργων υποδομής στην Ελλάδα.

Ο Αντώνης Χατζηιωάννου έχει εκτεταμένη εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχοντας εργαστεί στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τόσο σε εταιρείες όσο και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ανήκει στο δυναμικό του Ομίλου από το 2007 κατέχοντας τη θέση του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών (Group Treasurer) εποπτεύοντας παράλληλα και το τμήμα επενδυτικών σχέσεων.

Πριν προσληφθεί στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει εργαστεί για τις Shell Company Hellas, Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (με έδρα την Αθήνα) και την UBS Investment Bank (με έδρα το Λονδίνο). Ο Αντώνης Χατζηιωάννου έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Rotterdam School of Management – Πανεπιστήμιο του Erasmus (Ολλανδία). Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.


Θεόδωρος Ξενίδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό) 

Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 1989 και στη REDS από το 2000. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση μεγάλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Ομίλου ή πελατών αυτού, όπως στην Αξιοποίηση και Ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Ειδικών Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Βιομηχανιών, Αποθηκών, Γραφείων, Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων και Δικτύων Ανάπτυξης καθώς και στην τεχνικοοικονομική αξιολόγηση και διαδικασίες Δημόσιων Διαγωνισμών. Μετέχει σε Επιστημονικές Επιτροπές του ΤΕΕ και του ΠΣΔΑΤΜ. Μέλος ΕΛΙΕ.

Ο κ.Ξενίδης είναι Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (1987), ΜSc, Real Estate Appraisal (2005)


Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό)

Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Προηγούμενη απασχόληση – δεσμεύσεις: Από το 1980 έως το 1991 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων & Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ), ενώ την περίοδο 1983-1985 ήταν Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κωστή Βαΐτσου και την περίοδο 1985-1988 ήταν Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Θεόδωρου Καρατζά. Από το 1991 έως το 1996 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο Interamerican. Από το Μάρτιο του 1996 έως τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ συγχρόνως ήταν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιριών της Εθνικής Τράπεζας. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος του Κεντρικού Αποθετηρίου, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ.ά. Τον Μάιο του 2004 ανέλαβε Αντιπρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, και από τον Ιανουάριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2009 ήταν Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Συγχρόνως ήταν Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Από τον Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Ιούλιο του 2012 διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ – Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ). Κατά την ίδια περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του ΔΣ και του Προεδρείου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank.


Παναγιώτης Σοφιάδης  του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό) 

Έχει εκτεταμένη εμπειρία  σε θέματα μελέτης, ανάπτυξης, και εκτίμησης ακινήτων και συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Απόφοιτος της Ανώτατης σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (1968-1973) ο Π. Σοφιάδης υπήρξε ιδρυτικό μέλος, διαχειριστής και εκκαθαριστής της κατασκευαστικής εταιρείας «Γ. Περβολαράκης – Π. Σοφιάδης ΕΠΕ» από το 1973-1990. Έχει διατελέσει μηχανικός εργοταξίου στο κτίριο ΚΥΠ (Κατεχάκη) – εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ. και Διευθυντικό Στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος στη Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών - Κυτιοποιία «Ο. Περβολαράκης – Β. Λυκογιάννης ΑΕ» έως το 1992.  Συνεργάστηκε με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την Ελληνική Τεχνοδομική από το 1992 έως το 2009. Την περίοδο 2009-2010 εργάστηκε στο Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ως τεχνικός σύμβουλος σε θέματα ακίνητης περιουσίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Έφεδρος Αξιωματικός υπηρέτησε στο Ταμείο Εθνικού Στόλου (Διαχείριση ακινήτων). Παράλληλα εξάσκησε το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού  σε μελέτες – επιβλέψεις κτηριακών έργων και ανάπτυξης ακινήτων και συμμετείχε ως εκτελεστικό μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιριών με αντικείμενο την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων (Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος ΠΕΙΡΑ ΑΕ, ΚΡΙΤΩΝ –ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ κα).