Διοικητικό Συμβούλιο

 • Χρήστος Παναγιωτόπουλος

  Πρόεδρος του Δ.Σ. ( Μη Εκτελεστικό Μέλος)

  Πολιτικός Μηχανικός

 • Ιωάννης Μωραΐτης 

  Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. , Γενικός Διευθυντής (Εκτελεστικό Μέλος)

  Πολιτικός Μηχανικός

 • Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 

  Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

  Πολιτικός Μηχανικός

 • Γεράσιμος Γεωργούλης 

  Σύμβουλος  (Μη εκτελεστικό Μέλος)

  Οικονομολόγος

 • Θεόδωρος Ξενίδης 

  Σύμβουλος  (Μη εκτελεστικό Μέλος)

  Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός

 • Θεόδωρος Πανταλάκης

  Σύμβουλος  (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

  Οικονομολόγος

 • Αλέξιος Κομνηνός

  Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

  Οικονομολόγος