Επικοινωνήστε μαζί μας

Διευθύνσεις

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.): 000224701000

Έδρα: Ερμού 25, Ν. Κηφισιά, ΤΚ 145 64
Τηλέφωνο: +30 210 81 84 800
Email: reds@ellaktor.com