Επικοινωνήστε μαζί μας

Διευθύνσεις

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.): 000224701000

Έδρα: Ερμού 25, Ν. Κηφισιά, ΤΚ 145 64
Διεύθυνση: Ε. Πουλάκη 190 04
Εμπορικό Πάρκο Smart Park
Σπάτα, Αττική
Τηλέφωνο: +30 210 66 35 982
Φαξ: +30 210 66 35 983
Email: reds@ellaktor.com