Επικοινωνήστε μαζί μας

Διευθύνσεις

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.): 000224701000

Διεύθυνση: Ε. Πουλάκη 190 04
Εμπορικό Πάρκο Smart Park
Σπάτα, Αττική
Τηλέφωνο: +30 210 66 35 982
Φαξ: +30 210 66 35 983
Email: reds@etae.com