Η φιλοσοφία μας

Στη REDS πιστεύουμε πως στην αγορά ακινήτων, αυτό που σε αντιπροσωπεύει, είναι αυτό που δημιουργείς. Εφαρμόζουμε ιδέες και μεθόδους, οι οποίες συντελούν όχι μόνο στη δική μας επιτυχία αλλά και των συνεργατών μας.

 

Πρώτα επιλέγουμε


Οι αξίες της REDS συνοψίζονται στις λέξεις, αξιοπιστία, καινοτομία και κίνητρο για επιτυχία. Για αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε τη ανάπτυξη και διαχείριση έργων που θέτουν νέες προδιαγραφές στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, πρωταρχικό μας μέλημα είναι η προσεκτική επιλογή των έργων που αναλαμβάνουμε, απορρίπτοντας ότι δεν έχει την επιθυμητή δυναμική για να δημιουργήσει αξία.

 

Έπειτα... σχεδιάζουμε


Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας, συνυπολογίζει την σπουδαιότητα τόσο του ανθρώπινου παράγοντα όσο και των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ανάπτυξη ενός έργου. Μέσω προσεκτικού αλλά καινοτόμου σχεδιασμού και οργάνωσης επαναπροσδιορίζουμε τα δεδομένα στην τοπική αγορά, και δημιουργούμε εμπειρίες στις καταναλωτικές και εργασιακές συνήθειες των πολιτών, μια νέα εμπειρία ζωής.

 

Μετά... δημιουργούμε αξία


Η ολοκλήρωση βιώσιμων αλλά πρωτοποριακών έργων αποτελεί αδιαπραγμάτευτο και ουσιαστικό σκοπό. Η προσεκτική επιλογή των έργων και ο καινοτόμος σχεδιασμός τους αποτελούν βασικά κριτήρια στην επίτευξη του αντικειμενικού μας στόχου. Αυτά, σε συνδυασμό με τα πιο έμπειρα στελέχη της Ελλάδας στην Αγορά Ακινήτων, μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε αξία για τους επενδυτές, τους μετόχους, τους εταίρους, τους τελικούς χρήστες και τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε.


 

Πρώτα επιλέγουμε, έπειτα σχεδιάζουμε, και ...μετά δημιουργούμε αξία.