Η ταυτότητά μας

H REDS A.E., μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων, Εμπορικών & Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωμένων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Εκθεσιακών Κέντρων καθώς και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων.

Η στρατηγική μας βασίζεται στην αναγνώριση ακινήτων με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές σε ελκυστικό τίμημα, στην εξασφάλιση των χρήσεων και όρων δόμησης και στην επίτευξη συνεργασιών με διακεκριμένους αρχιτέκτονες, μελετητές, μισθωτές, χρηματοδότες και διαχειριστές για την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής εμπορικής επιτυχίας. Η αξιοποίηση των συνεργιών με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ παίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της ανωτέρω στρατηγικής.

Η REDS A.E. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Το χαρτοφυλάκιο μας αποτελείται από βραβευμένα έργα διεθνών διακρίσεων τα οποία υπογραμμίζουν την ταυτότητα μας καθώς και τον τρόπο λειτουργίας μας.

Πρώτα επιλέγουμε
Έπειτα... σχεδιάζουμε
Μετά... δημιουργούμε αξία

Η φιλοσοφία μας

Στη REDS πιστεύουμε πως στην αγορά ακινήτων, αυτό που σε αντιπροσωπεύει, είναι αυτό που δημιουργείς. Εφαρμόζουμε ιδέες και μεθόδους, οι οποίες συντελούν στην επιτυχία της εταιρίας, των συνεργατών μας και στην θετική συνεισφορά στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Πρώτα επιλέγουμε

Οι αξίες της REDS συνοψίζονται στις λέξεις, αξιοπιστία, καινοτομία και κίνητρο για επιτυχία. Για αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε τη ανάπτυξη και διαχείριση έργων που θέτουν νέες προδιαγραφές στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, πρωταρχικό μας μέλημα είναι η προσεκτική επιλογή των έργων που αναλαμβάνουμε, απορρίπτοντας ότι δεν έχει την επιθυμητή δυναμική για να δημιουργήσει αξία.

Έπειτα… σχεδιάζουμε

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας, συνυπολογίζει την σπουδαιότητα τόσο του ανθρώπινου παράγοντα όσο και των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ανάπτυξη ενός έργου. Μέσω προσεκτικού αλλά καινοτόμου σχεδιασμού και οργάνωσης επαναπροσδιορίζουμε τα δεδομένα στην τοπική αγορά, και δημιουργούμε εμπειρίες στις καταναλωτικές και εργασιακές συνήθειες των πολιτών, μια νέα εμπειρία ζωής.

Μετά… δημιουργούμε αξία

Η ολοκλήρωση βιώσιμων αλλά πρωτοποριακών έργων αποτελεί αδιαπραγμάτευτο και ουσιαστικό σκοπό. Η προσεκτική επιλογή των έργων και ο καινοτόμος σχεδιασμός τους αποτελούν βασικά κριτήρια στην επίτευξη του αντικειμενικού μας στόχου. Αυτά, σε συνδυασμό με τα πιο έμπειρα στελέχη της Ελλάδας στην Αγορά Ακινήτων, μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε αξία για τους επενδυτές, τους μετόχους, τους εταίρους, τους τελικούς χρήστες, το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε.

Πρώτα επιλέγουμε, έπειτα σχεδιάζουμε, και …μετά δημιουργούμε αξία.

Στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων: Στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών , ο Όμιλος Ελλάκτωρ κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις στο κλάδο μέσω της θυγατρικής του (55,4%) REDS Α.Ε., η οποία είναι επίσης εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον της REDS Α.Ε. επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων, Τουριστικών αναπτύξεων, Εμπορικών & Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωμένων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Εκθεσιακών Κέντρων καθώς και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων.

Έχοντας αναπτύξει, διαχειριστεί και πωλήσει περίπου 200.000 m2, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο από τα πρώτα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα στην Ελλάδα καθώς και δύο πρωτοποριακά οικιστικά συγκροτήματα στην Αθήνα, ο Όμιλος ανέπτυξε και διαχειρίζεται το εμπορικό πάρκο “Smart Park” στη Γυαλού, Σπάτων Αττικής , ένα μοναδικό, σύγχρονο εμπορικό κέντρο με εμπορική επιφάνεια σήμερα 53.000 m2.

Παράλληλα, η REDS Α.Ε. υλοποιεί τρία από τα μεγαλύτερα project στην Ελλάδα: την ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου, της μεγαλύτερης μαρίνας της Βαλκανίων, την ανάπτυξη του “Κτήματος Καμπά” στο οικόπεδο 315 στρεμμάτων, στην Κάντζα Αττικής και την ανάπτυξη στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης η οποία αφορά οικόπεδο 345.500μ2 με δυνατότητα δόμησης 62.000μ2 και χρήσεις Τουριστικού, εμπορικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα με άδεια λειτουργίας καζίνο.

Τέλος η REDS Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων μέσω της συμμετοχής της στο Athens Metropolitan Expo (11,67%).

Ο Όμιλος