Θυγατρικές

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

PROFIT CONSTRUST SRL

CLH ESTATE SRL

PROPERTY MNG SERVICES S.A.

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ATHENS METROPOLITAN EXPO S.A.*

ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η REDS Α.Ε. διαχειρίζεται και έτερες εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης ή/και project management.

*ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ