Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) στο Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Εποπτείας της Κεφαλαιαγοράς από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Διαθέτει μακρόχρονη δικαστηριακή εμπειρία και παρέχει συμβουλές σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εισηγμένες εταιρείες σε θέματα εμπορικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της κανονιστικής συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.