Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας έχει πολυετή εμπειρία στον Τραπεζικό τομέα, στο Asset Management, σε Εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών και έχει διαχειριστεί αναδιαρθρώσεις μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών στους κλάδους Τροφίμων, Αερομεταφορών, Υγείας, Ναυτιλίας και Real Estate.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο κ. Μπουλούτας έχει διατελέσει Partner στην Grant Thornton, Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Investment Group (MIG), Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Popular Bank, Γενικός Διευθυντής της Eurobank και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιονικής Αμοιβαία Κεφαλαία. Διατέλεσε Πρόεδρος και μέλος Δ.Σ. σε πολλές εταιρειίες όπως Vivartia, Ολυμπιακή Αεροπορία, EFG Bank Luxemburg & EFG Private Bank.

Ο κ. Μπουλούτας είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το M.I.T., μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science από το Πανεπιστήμιο Stanford, και Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.