Σπούδασε πολιτικός μηχανικός με ειδικότητα Δομοστατικός, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1981)  και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Εργάζεται για περισσότερο από 30 χρόνια,  ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρείες Aνάπτυξης και Eκμετάλλευσης Aκινήτων. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ασκεί διοίκηση ως εκτελεστικός Πρόεδρος σε εταιρεία αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και ως εκτελεστικό μέλος Δ.Σ σε εταιρεία αερομεταφορών. Κατά την σταδιοδρομία του μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με επιτυχία στην διαδικασία σχεδιασμού, μελέτης, αδειοδότησης και υλοποίησης σημαντικών οικοδομικών και βιομηχανικών έργων του ομίλου εταιρειών Motor Oil.