Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους αποτελεί ολοένα σημαντικότερη επαγγελματική δραστηριότητα για τη REDS. Επίσης, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά έχει δημιουργήσει, παράλληλα, την ανάγκη για εξειδικευμένους τοπικούς συμβούλους και την παροχή υπηρεσιών.

Οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί μηχανικοί και οι πολεοδόμοι που εργάζονται στη REDS είναι σε θέση να αναλάβουν για λογαριασμό τρίτων ένα μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων σταδίων ανάπτυξης ενός έργου:

  • Concept Design

  • Υποστήριξη νομικού, πολεοδομικού, χωροταξικού και τεχνικού πλαισίου ανάπτυξης μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων

  • Διαχείριση Κατασκευής και Ανάπτυξης

  • Σχεδιασμό, Στρατηγική Μισθώσεων και Διαχείριση Ακινήτων

  • Μελέτη βιωσιμότητας και σύνταξη επιχειρηματικών πλάνων