Ανακατασκευή “Villa Cambas”

Η REDS Α.Ε. έχει στην ιδιοκτησία της τη διατηρητέα κατοικία του γνωστού οινοπαραγωγού Α. Καμπά στην Κάντζα Παλλήνης.

Το οίκημα κατασκευάστηκε σε Α΄ φάση το 1870 και σε Β’ φάση το 1912. Αποτελείται από 3 επίπεδα (υπερυψωμένο υπόγειο, ισόγειο και α’ όροφο).

Η νεοκλασική βίλλα του Α. Καμπά κηρύχτηκε διατηρητέα το 1986 λόγω της μεγάλης αρχιτεκτονικής και αισθητικής σημασίας και θεωρείται από τα πιο σημαντικά μνημεία στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Η εταιρεία με βάση την υπάρχουσα άδεια ανακατασκευής προτίθεται να διαθέσει το ακίνητο είτε ως έχει είτε πλήρως ανακαινισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

  • ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 1325,00 m2
  • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ: 685,00 m2
  • ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 740,00 m2
  • ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 5