Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αλλά και θέματα υγείας και ασφάλειας αποτελούν κύριες προτεραιότητες μας, όχι μόνο γιατί συμβαδίζουν με μακροχρόνιες αξίες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αλλά γιατί θεωρούμε ότι συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία αξίας που επιδιώκουμε.

Οι δραστηριότητές μας έχουν σαφή κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ως εκ τούτου προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός έργου πάνω στη βάση της αρμονικής συνύπαρξής του με το περιβάλλον.

Το γεγονός αυτό, αποδεικνύεται έμπρακτα με παραδείγματα από την καθημερινή μας δραστηριότητα και μέσα από τα έργα μας:

Μαρίνα Αλίμου: Την Κυριακή 17 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στην Μαρίνα Αλίμου καθαρισμός βυθού στην προβλήτα 4. Η ενέργεια έγινε σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών «Beach Cleaning Team». Κατά τον καθαρισμό απομακρύνθηκαν διαφόρων ειδών και μεγεθών αντικείμενα τα οποία ζυγίστηκαν και διαχωρίστηκαν.

Η πρωτοβουλία έγινε στα πλαίσια του πιστοποιητικού «Γαλάζια Σημαία», υπό την αιγίδα του Δήμου Αλίμου και Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κατά τον καθαρισμό, παραβρέθηκαν στον χώρο οι κκ Χάρης Θεοχάρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν. Δημοκρατίας καθώς και ο κος Στέφανος Διαμαντής, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου.

Εμπορικό Πάρκο Γυαλού:

 • Άπλετοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής.
 • Δημιουργία ελεύθερης παιδικής χαράς και βοτανικού κήπου.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κελύφους.
 • Δημιουργία δυο αυτόνομων βιολογικών καθαρισμών επεξεργασία λυμάτων από Βιολογικό Καθαρισμό 3ου Βαθμού.
 • Μείωση κατασπατάλησης υδάτινων πόρων μέσω της χρήσης των αποτελεσμάτων της βιολογικής επεξεργασίας για την υπεδάφια άρδευση του πάρκου.
 • Υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική για το δεδομένο τύπου έργου.
 • Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στο οικόπεδο.
 • Κατασκευή περιμετρικών έργων οδοποιίας και χώρο στάθμευσης.

Λόφος Edison:

 • Εξαιρετικά υψηλή αναλογία πρασίνου σε σχέση με τις δομημένες περιοχές.
 • Γεωτρήσεις και αυτόματα συστήματα άρδευσης.
 • Χρήση φυσικού αερίου αντί πετρελαίου.
 • Ελεγχόμενες είσοδοι των αυτοκινήτων στις κοινόχρηστες περιοχές.
 • Ουδέτερα χρώματα στο εξωτερικό των κτιρίων, τα οποία επιτρέπουν στο συγκρότημα να ενσωματώνεται στην αστική δομή.

Ampelia Κantza:

 • Υψηλή αναλογία πρασίνου σε σχέση με τις δομημένες περιοχές.
 • Γεώτρηση και αυτόματα συστήματα άρδευσης.
 • Υποδομή για χρήση φυσικού αερίου αντί πετρελαίου.
 • Ουδέτερα χρώματα στο εξωτερικό των κτιρίων, τα οποία επιτρέπουν στο συγκρότημα να ενσωματώνεται στην αστική δομή.

Veso Mare:

 • Αναπαλαίωση 8 διατηρητέων κτιρίων με παραδοσιακά υλικά (π.χ. πέτρα) δίνοντας έμφαση στην τοπική κληρονομιά.
 • Χρήση τοπικών προμηθευτών, όπου αυτό ήταν δυνατό, στηρίζοντας, έτσι τις τοπικές επιχειρήσεις.
 • Δημιουργία συγκεκριμένων χώρων πρασίνου.
 • Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την τοπική κοινότητα.

Escape Center:

 • Χρήση ξύλου για εναρμόνιση με το περιβάλλον.
 • Διατήρηση και χρήση των υφιστάμενων ελαιόδεντρων στο σχεδιασμό.

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την τοπική κοινότητα.